Paradis?, tovad bild med broderi och nuno.
ca 50x70
Pris 7000