Tuppen Ullrik, ett beställningsjobb som snart får ett nytt hem! SOLD